Met verschillende tekstmeldingen en keuzemenu’s zo als, "Kies 1 voor spoedeisende hulp en kies 2 voor de assistente”.
Alle afzonderlijke roosterdelen zijn met een toesteltoets handmatig te activeren.
Zodat bij een direct gewenste afwijkende situatie van het rooster, zo als u wilt alle oproepen routeren naar de “HAP”. Kies de toets “Huisartsenpost” zodat de tekstmelding van de “Huisartsenpost” actief is.
Indien uw weer terug wilt naar het automatische rooster, kiest u nogmaals de toets “Huisartsenpost”
De LED naast de toets geeft de status weer.